EUROSCIENCE EESTI  

   

ÜRITUSED

Euroscience Eesti ja Eesti Teadlaste Liidu juhatuse ühisseminar «Eesti teadlaskonna esindusorganisatsioonide ülesannetest ja võimalikest lahendusteedest», 18. märts 2009, kell 16.00 Jaan Poska majas (Tallinn Kadriorg, Poska tänav 8, http://www.jaanposka.ee—>

Tallinna Linnavolikogu, Tallinna Ülikooli, Eurosience Eesti ja Carrot konverentsid ühiskonverents «IT rakendamine organisatsiooni teovõime suurendamiseks», 20-21. november 2008, http://www.tlu.ee/ITrakendamine —>

Workshop-seminar «Kuidas alustada teadlase teed?» RTF-fail

Konverents: «Inimteadvus ja käitumine riski tingimustes», 27.-28. oktoobril 2006. a. Vaata detailsem...

NATO Rahvusvaheline konverents Tallinnas 26.-27. oktoobril 2006.a.: «Hiljutiste globaalsete kriiside mõju inimteadvusele ja käitumisele riski tingimustes». Kokkuvõte. Vaata detailsem...

Üle-Euroopaline Organisatsioon «Euroscience», Tallinna Linnavalitsus, Tallinna Ülikool ja MTÜ «Euroscience Eesti» korraldavad Tallinna Ülikoolis 26-27ndal oktoobril 2006. a. NATO Advanced Research Workshopi teemal: «The Impact of Recent Global Crises on Human Awareness and Behavior in Risk Conditions» (Hiljutiste globaalkriiside mõju inimteadvusele ja käitumisele riski tingimustes). Vaata detailsem... Vaata Abstracts (Word format)...

14.-15. oktoobril 2004. a. toimus Tallinnas rahvusvaheline konverents «Human Awareness and Behavior in a Changing World» Vaata detailsem... (Details in English).

«Euroscience Open Forum 2006» lühikokkuvõte

25.-28. augustil 2004. a. Stockholmis toimus EuroScience Open Forum «Highlighting Science, Technology & Innovation in Europe» Vaata detailsem... —>; Vaata «Euroscience Open Forum 2004» lühikokkuvõte

17.-19. aprilil 2004. a. St. Peterbuuris toimus rahvusvaheline konverents «Teadlased, ühiskonnas tekkivate pingete uurimine ja nende kõrvaldamine» Vaata detailsem...

6.-8. novembril 2003.a. toimus Bischenbergis (Alzace) ES poolt korraldatud kolmepäevane konverents «New science and technology based professions in Europe» Vaata detailsem...