EUROSCIENCE EESTI  

   

Kutse MTÜ Euroscience Eesti üldkoosolekule

Head kolleegid,

MTÜ Euroscience Eesti (ESE) üldkoosolek toimub 30. oktoobril 2009 algusega kell 15.00 Tallinna linnavalitsuse residentsis aadressil Tallinn, Roosikrantsi 4b.

Päevakorras:

 1. Juhatuse aruanne ESE tegevusest ajavahemikus 2005-2009.
  Ettekandja ESE juhatuse esimees Peete Normak
 2. ESE eelolevate aastate tegevuse põhisuundadest.
  Ettekandjad Peeter Normak ja ETL kaasesimees (2006-2009) Rein Vaikmäe
 3. ESE juhatuse valimine.

Täiendav selgitus 2. päevakorrapunkti juurde: K.a. 19. juunil toimus Eesti Teadlaste Liidu (ETL) kongress, millel otsustati ETL tegevus lõpetada ning jätkata Eesti teadlastele ja teadusele oluliste probleemide käsitlemist ESE raames. Ühtlasi tegi kongress ETL liikmetele ettepaneku astuda ESE liikmeks. Kongressil tehti ESE tegevuse laiendamiseks terve rida ettepanekuid, nagu näiteks:

 • a) Tegevuse skoobi laiendamiseks suurendada nii ESE liikmete kui ESE juhatuse liikmete arvu;
 • b) Vaadata üle ja vajadusel täiendada ESE põhikiri;
 • c) Suurendada proaktiivsust ühiskonnale oluliste probleemide käsitlemisel ja võimekate teadlaste kaasamisel nende lahendamisse;
 • d) kajastada oma tegevust laiemalt avalikus pressis.

Seoses eelpoololevaga on tungiv palve kõikidele ESE liikmetele pakkuda oma kolleegidele, kes on valmis ESE tegevusse panustama ning pole veel ESE liikmed, ühineda ESE liikmeskonnaga (saata vastav avaldus, mille leiab aadressilt http://www.euroscience.ee, kas digiallkirjaga varustatult aadressile peeter.normak@tlu.ee või tavapostiga aadressile Peeter Normak, Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, 10120 Tallinn) ning võtta osa 30.oktoobri üldkoosolekust.

Lugupidamisega,
Peeter Normak