EUROSCIENCE EESTI  

JUHATUS

MTÜ EUROSCIENCE EESTI on ametlikult registreeritud 22. detsembril 2003. a. Eesti Vabariigi seadusandluse alusel, registrikood 80196322.

MTÜ EUROSCIENCE EESTI ametlikuks katusorganisatsiooniks on Tallinna Ülikool, Narva mnt. 25, 10120, Tallinn.

Ühingu juhatus on asutamiskoosoleku poolt (vt. MTÜ EUROSCIENCE EESTI asutajaliikmete nimekiri) valitud kolmeliikmelisena: