EUROSCIENCE EESTI  

   

MITTETULUNDUSÜHING (MTÜ) EUROSCIENCE EESTI

Mittetulundusühing EUROSCIENCE EESTI on üleeuroopalise organisatsiooni «Euroscience» (edaspidi lühidalt ES) regionaalsektsioon. ES asutati 1997. a. eesmärgiga tõhustada teaduse ja tehnoloogia arengut Euroopas ning tugevdada sidemeid teaduse ja ühiskonna vahel. ES'i globaalne eesmärk on saada teaduse ja tehnoloogia ühendavaks organisatsiooniks Euroopas.

MTÜ EUROSCIENCE EESTI asutati 25. septembril 2003. a. Tallinnas, Tallinna Linnavalitsuse residentsi (Rosekrantsi tn. 4b) ruumides toimunud asutamiskoosolekul.

Ühingu eesmärgiks on tugevdada interdistsiplinaarseid sidemeid Eesti teadlaste vahel, luua ja arendada sidemeid Euroopa kolleegidega ja teiste riikide Euroscience'i institutsioonidega, tõhustada teaduse- ja tehnoloogiainstitutsioonide vahelist koostööd, soodustada ja arendada teadlaste ja ühiskonna integratsiooni Eestis vastavuses Euroscience'i põhimõtetega (detailsemalt ühingu eesmärkidega ja tegevussuundadega saab tutvuda Mittetulundusühing Euroscience Eesti Põhikirja kaudu).

MTÜ EUROSCIENCE EESTI on ametlikult registreeritud 22. detsembril 2003. a. Eesti Vabariigi seadusandluse alusel, registrikood 80196322.

MTÜ EUROSCIENCE EESTI ametlikuks katusorganisatsiooniks on Tallinna Ülikool, Narva mnt. 25, 10120, Tallinn.

Ühingu juhatus on asutamiskoosoleku poolt (vt. MTÜ EUROSCIENCE EESTI asutajaliikmete nimekiri) valitud kolmeliikmelisena:

EUROSCIENCE koordineerib oma tegevust töögrupide ja regionaalsektsioonide kaudu. Praegu on ES juurde moodustatud alljärgnevad töögrupid:

Teaduspoliitika, Integratsioon ja koostöö Euroopa teaduses, Kaasaegse tehnoloogia siire Euroopas, Teaduse populariseerimine ühiskonnas, Noorte teadlaste tulevik Euroopas, Eetika teaduses, Teadus ja ühiskonna edasilükkamatud probleemid.

MTÜ EUROSCIENCE EESTI tegevuskavas on tihedate kontaktide loomine ES mitme töögrupi käimasolevate programmidega, erilist huvi tuntakse kaasaegse tehnoloogia siirde, teaduse populariseerimise ja teaduse poliitika töögrupide raames toimuva tegevuse vastu.

Vastavuses MTÜ EUROSCIENCE EESTI põhikirjaga (allalõik 3.2) ühingu liikmeks sooviv isik esitab kirjaliku avalduse ühingu juhatusele.