7 galvenie aspekti, kas jāietver biznesa plānā

Kad esam noskaidrojuši un atraduši atbildes uz visiem sākotnējiem jautājumiem, kurus ir nepieciešams sev uzdot, plānojot veidot jaunu biznesu, un sapratuši to, cik svarīgs biznesa plāns ir ne tikai, lai sāktu savu biznesu, virzītos pēc skaidri noteiktiem uzdevumiem sava mērķa vārdā, bet arī lai iegūtu finansiālu pabalstu un atspēriena punktu no ārpuses, ir laiks iepazīties ar pašu biznesa plāna izveidi un 7 galvenajiem aspektiem, kas ir jāietver katrā biznesa plānā. Šie 7 galvenie aspekti biznesa plāna izveidē palīdzēs ievirzīt efektīva biznesa plāna izstrādē un palīdzēs apzināties, kas vispār ir biznesa plāns pats par sevi.

 • Biznesa kopskats – biznesa kopskats ir visa biznesa plāna kopsavilkums, kas būtu jāuztver kā biznesa plāna virsraksts. Neskatoties uz to, ka tas ir virsraksts, biznesa kopskats ietver ļoti svarīgas lietas, kas ļauj saprast visu biznesa būtību ne tikai sev, darbiniekiem, aizdevējiem, bet arī klientam. Biznesa kopskatā ir jāiekļauj (RO):
  • Biznesa koncepts – biznesa produkta, pakalpojuma un paša biznesa apraksts. Kas tiks pārdots, kam un kādēļ bizness radīs ieguvumus un labumu.
  • Finansiālie raksturlielumi – ieskicē galvenos finanšu izdevumus, finanšu plānu, pārdošanu, ienākumus, peļņu, naudas apgrozījumus.
  • Finanšu vajadzības – norādīs nepieciešamos līdzekļus biznesa izveidei, pilnveidei un attīstībai.
  • Biznesa pozīcija – aprakstīs līdzšinējo biznesa pozīciju un stāvokli, tā darbības sfēru, personālu, tapšanas laiku un darbības.
  • Panākumi – apkopos visus panākumus, kas ir sasniegti biznesa plānošanā, izveidē un biznesa pastāvēšanas laikā. Panākumi ir jebkuri lielākie un labākie līgumi, darījumi, patenti, atrašanās vietas, prototipi un vispārēji biznesa izaugsmes punkti.
 • Tirgus un mārketinga stratēģija – Mārketinga un tirgus stratēģija ir tik pat svarīgs biznesa plāna aspekts, jo tajā ir skaidri jāapraksta un jāizplāno sava tirgus uzvedība, pozīcija un stratēģija savai darbībai tirgū, kā arī galvenie mārketinga faktori un aspekti. Lielāko daļu tirgus un mārketinga stratēģiju plāna aizņem tirgus izpēte un analīze.
 • Konkurences analīze – diezgan veselīgs aspekts biznesa plāna izveidē ir līdzšinējās konkurences izpēte un analīze, kas ļaus noskaidrot savu konkurentu stiprās un vājās puses tirgū, apzināties jaunas stratēģijas, kas palīdzēs gūt ievērojamu virsroku pār saviem konkurentiem, kā arī barjeras, kas var tikt veidotas, lai liegtu citiem konkurentiem nospiest tevi tirgū. Tā pat konkurences analīze ļauj ieraudzīt tās vājības, kas var tikt izmantotas pret konkurentiem produkta vai pakalpojuma tapšanas stadijā.
 • Dizaina un izveides plāns – šī biznesa plāna tiek atvēlēta sava produkta vai pakalpojuma dizaina un izstrādāšanas veida cītīgai analīzei, aprakstīšanai un norādīšanai. Šajā biznesa plāna daļā tiek aprakstīts produkta dizains, dizaina izdevumi, biznesa tēls, dizaina un produkta vai pakalpojuma izstrādes nosacījumi un izmaksas, kā arī mārketings un pati kompānija.
 • Menedžmenta plāns – biznesa plāna menedžmenta daļa ir domāta biznesa darbību, eksistences un uzdevumu nospraušanai un apzināšanai. Menedžmenta plānā ietilps visas biznesa funkcijas visa tā pastāvēšanas laikā un nākotnei. Menedžmenta plāns iezīmēs galvenās loģistikas funkcijas, menedžmenta funkcijas, organizācijas funkcijas, kapitāla un finanšu funkcijas, kā arī biznesa apakšnodaļu funkcijas imprumut rapid fara acte.
 • Finanšu plāns – neskatoties uz to, ka finanšu plāns atrodas biznesa plāna pašās beigās, tas nebūt nenozīmē to, ka tas ir jāatstāj novārtā un nav nemaz tik svarīgs. Finanšu plāns vienmēr ir visa biznesa plāna aizkadrs, taču ļoti svarīgs, jo tikai ar finanšu plānu būs iespējams apzināties katras izmaksas, katru ieguldījumu, katru iztērēto, saņemto un ieguldīto resursu.