Tutvustus

«Euroscience» (edaspidi lühidalt ES) on rahvusvaheline organisatsioon, mis asutati 1997. a. eesmärgiga tõhustada teaduse ja tehnoloogia arengut Euroopas ning tugevdada sidemeid teaduse ja ühiskonna vahel. ES’i globaalne eesmärk on saada teaduse ja tehnoloogia ühendavaks organisatsiooniks Euroopas.

Hetkel on ES ridades rohkem kui 1500 liiget 40 riigist, nende hulgas teadlasi ja teadusadministraatoreid, poliitikuid, äriringkondade ja ajakirjanduse esindajaid, doktorante – kõiki, kes on huvitatud teaduse ja kaasaegse tehnoloogia arengust. ES assotsieerunud liikmete hulgas on paljud tuntud Euroopa uurimiskeskused, sealhulgas – Euroopa Tuumafüüsika Instituut CERN Genfis, Euroopa Kosmoseagentuur ESA Pariisis, Euroopa Lõuna Observatoorium ESO Garchingis, Müncheni lähedal, L.Pasteuri Insituut Pariisis, Astrofüüsika Instituut Kanaari saartel Hispaanias ning palju teisi.

ES-il on tihedad sidemed teaduslike ühingutega, rahvuslike Teaduste Akadeemiatega, mitmesuguste Euroopa poliitiliste institutsioonidega, töösturite ja äriringkondadega. 2000. a. asutati ES juurde fond «ES-Stiftung zur Förderung der Europäischen Wissenschaften und Kulturen». Tema eesmärgiks on tõhustada teaduse ja kultuuri arengut kogu Euroopa ulatuses, ta eraldab grante, samuti toetab teaduslike konverentside korraldamist, eeskätt neid, mis on tihedalt seotud ES tegevusega.

ES koordineerib oma tegevust töögruppide ja regionaalsektsioonide kaudu, neli korda aastas ilmub bületään «Euroscience News». ES-l on ka teine oma häälekandja -AlphaGalileo pressikeskus, peakorteriga Londonis ja Pariisis (http://www.alphagalileo.org). Tema kaudu saavad enam kui 2500 ajakirjanikku kogu Euroopas aktuaalset infot ES ürituste kohta, regionaalsektsioonidel on aga võimalus propageerida siitkaudu oma riigi saavutusi teaduse, tehnoloogia ja kultuuri valdkonnas.

Praegu on ES juurde moodustatud järgmised töögrupid:

  • Teaduse poliitika (Science Policy)
  • Integratsioon ja koostöö Euroopa teaduses (Integration and Collaboration in European Science)
  • Kaasaegse tehnoloogia siire Euroopas (Technology Transfer in Europe)
  • Teaduse populariseerimine ühiskonnas (Public Awareness of Science)
  • Noorte teadlaste tulevik Euroopas (The Future of Young Scientists in Europe)
  • Eetika teaduses (Ethics in Science)
  • Teadus ja ühiskonna edasilükkamatud probleemid (Science and Urgent Problems of Society)

Regionaalsektsioonid on ametlikult registreeritud Brüsseli regioonis, Bulgaarias, Genfi regioonis, Moldovas, Serbias, Soomes, Gruusias, Londoni regioonis, Rootsis, Rumeenias ja Ukrainas ning Venemaal Peterburi linna teadlaste liidu raames.

ES eesotsas on president ja 24 – liikmeline volikogu. Regulaarselt kord kahe aasta jooksul toimub ES Peaassamblee. Viimane ES Peaassamblee leidis aset Strassbourgis 2002. a. novembris.

Oma eesmärkide saavutamiseks organiseerib ES regulaarselt teaduslikke konverentse ja seminare.

Täiendava info ES kohta võib leida http://www.euroscience.org või kontakteeruda:

Secretary General Raymond Seltz
Rue des Ecrivains
F-67000 Strasbourg
Tel +33 3 88 24 11 50 8
Fax: +33 3 88 24 75 56
E-mail: office@euroscience.ws